Loading

Prof.Dr.

Ebubekir SOFUOĞLU

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

İletişim

sofuoglu@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 54 54

4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Ebubekir SOFUOОLU,Serkan ޞAHİN - Sultan V. Murad'ı Tekrar Tahta Çıkarma Girişimleri - Vol.3000 - DOI : Durduruldu - 2 - 2012 - SAU-SBYLTEZ -2012-60-01-006
2 Ebubekir SOFUOĞLU,Serkan ŞAHİN - Sultan V. Murad'ı Tekrar Tahta Çıkarma Girişimleri\r\n - Vol. 3000 - DOI : Durduruldu - 2012-60-01-006 - 2012
3 Ebubekir SOFUOĞLU,Mahmut AKKOR - Osmanlı Devletinde İngiliz Esirleri (1914-1925) - Vol. 4000 - DOI : Durduruldu - 2010-60-02-005 - 2010
4 Ebubekir SOFUOОLU,Mahmut AKKOR - Osmanlı Devletinde İngiliz Esirleri (1914-1925) - Vol.4000 - DOI : Durduruldu - 3 - 2010 - SAU-SBDTEZ -2010-60-02-005
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 XVI. Yüzyılda Osmanlı Hâkimiyetinde Ohri Livası - Sakarya Üniversitesi - Vol.3000 - pp.0 - DOI : Tamamlandı - 6 - 2010-60-02-001 - 2010 - SAU
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 - OSMANLI DEVLETİNDE İNGİLİZ ESİRLERİ (1914-1925) - MAHMUT AKKOR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2012
2 EBUBEKİR SUFUOĞLU - XVI.YÜZYILDA OSMANLI HAKİMİYETİNDE OHRİ LİVASI - SELÇUK URAL - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2011
3 - XVI. Yüzyılda Osmanlı Hakimiyetinde Ohri Şehri - SELÇUK URAL - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2010
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - Söğütlü Karyesi Temettuat Defteri - MAHMUT ARAZ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2012
2 - II.Abdülhamit Dönemi Jöntürk Muhalefetinin Niteliği - MELİK ARVASİ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2010
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 YAKINÇAĞ TARİHİ OSMANLI METİNLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ?NDE BİLİM VE SANAT - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
3 TARİH, SOSYOLOJİ VE ANTROPOLOJİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
4 YAKINÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
5 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
6 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
7 TARİH ARAŞTIRMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
8 18-19.YÜZYILLARDA İSLAM DÜNYASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
9 YAKINÇAĞ TARİHİ OSMANLI METİNLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
10 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
11 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
12 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
13 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
14 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
15 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
16 18. VE 19.YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ VE RUSYA - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
17 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
18 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 FRANSIZ İHTİLALİ VE AYDINLANMA FELSEFESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 OSMANLI KÜLTÜR VE FİKİR HAYATI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
3 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
4 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2013
5 OSMANLI KÜLTÜR VE FİKİR HAYATI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
6 OSMANLI TARİHİ IV (1789-1918) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
7 OSMANLI TARİHİ IV (1789-1918) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
8 OSMANLI TARİHİ IV (1789-1918) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
9 OSMANLI KÜLTÜR VE FİKİR HAYATI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
10 FRANSIZ İHTİLALİ VE AYDINLANMA FELSEFESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
11 BALKANLARDAKİ TÜRK DEMOGRAFYASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
12 BALKANLARDAKİ TÜRK DEMOGRAFYASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
13 OSMANLI KÜLTÜR VE FİKİR HAYATI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
14 OSMANLI TARİHİ IV (1789-1918) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
15 19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ´NDE BİLİM VE SANAT - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
16 OSMANLI KÜLTÜR VE FİKİR HAYATI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
17 19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ´NDE BİLİM VE SANAT - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
18 BİTİRME ÖDEVİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2012
19 OSMANLI KÜLTÜR VE FİKİR HAYATI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
20 OSMANLI KÜLTÜR VE FİKİR HAYATI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
21 OSMANLI KÜLTÜR VE FİKİR HAYATI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
22 OSMANLI TARİHİ IV (1789-1918) - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
23 OSMANLI TARİHİ IV (1789-1918) - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
24 YAKINÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
25 YAKINÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
26 YAKINÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
27 OSMANLI TARİHİ IV (1789-1918) - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
28 OSMANLI TARİHİ IV (1789-1918) - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
29 YAKINÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
30 OSMANLI TARİHİ III - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
31 OSMANLI TARİHİ III - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
32 YAKINÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
33 YAKINÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
34 OSMANLI TARİHİ III - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
35 OSMANLI TARİHİ III - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
36 YAKINÇAĞ TARİHİ SEMİNERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
37 YAKINÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
38 YAKINÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
39 YAKINÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
40 OSMANLI DEVLETİ´NDE YENİLEŞME HAREKETLERİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
41 YAKINÇAĞ TARİHİ SEMİNERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
42 MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK SİYASİ TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
43 YAKINÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
44 OSMANLI TARİHİ III - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
45 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
46 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
47 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
48 OSMANLI TARİHİ III - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
49 OSMANLI DEVLETİ´NDE YENİLEŞME HAREKETLERİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
50 YAKINÇAĞ TARİHİ SEMİNERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
51 MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK SİYASİ TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
52 YAKINÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
53 YAKINÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
54 OTTOMAN HISTORY III - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
55 OSMANLI TARİHİ III - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
56 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
57 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
58 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
59 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
60 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
61 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
62 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
63 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
64 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
65 OSMANLI TARİHİ III - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
BİLDİRİLER
Yeni Osmanlılar Ve Jöntürk Gibi Siyasal Akımların Radikalleşme Süreçleri ve Bu Süreçlerin Devlete Vermiş Olduğu Zararlar
Şırnak’ın İdari Tarihi
Osmanlı Devleti’nde Terörize Grupların Bağımsızlık Devlet Olma Sürecine Kadar Gördükleri Resmi Uluslar Arası Anlaşmalara Dayalı Uluslar Arası Destekler
Çanakkale Savaşına Kosova’dan Katılanlar
Arnavutça ve Sırpça Kaynaklarda Çanakkale Savaşı
Osmanlı Hapishanelerinde İsyan ve Firar Teşebbüsleri
Osmanlı-Macar Dostluk Örnekleri
Savaşlar ve Osmanlı Devleti’nde Yetimler İçin Alınan Bazı Sosyal Tedbirler
1650-1700 Yılları Arası Osmanlı Devleti Genel Durumu
MAKALELER
II. Viyana Kuşatmasının Sonucuna göre, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’xxnın Değerlendirilmesi ve Duraklama Devrinin Gerçek nedenleri
Osmanlı İmparatorluğu’nun Mültecileri İade Etmemesi üzerine Sarfettiği Diplomatik Çabalar
1877-78)Osmanlı-Rus Savaşı öncesi Romanya-Osmanlı İttifak Arayışları